Välkommen till oss!

Våra kunder som vi jobbar med är allt från stora företag till privata kunder med mindre servicearbeten.

Kvaliteten märks i vårt bemötande
. Omsorgen om våra kunders önskemål är grunden i vårt kvalitetstänk. Dokumentation och egenkontroll kopplat till QiM´s ledningssystem ger en god struktur för att följa arbetet från ax till limpa. Men det är i det levande mötet som vi lyhört vinnlägger oss om att hitta fram till önskat resultat

Några exempel på verksamheter vi arbetar i.
Industri, Processindustri, Byggföretag stora som små, Kommun och Landsting, Fastighetsbolag, Privata kunder, Vitvaruservice, Storkök, Privat, Data, Tele, Passage och Brandlarm.

Kontakta oss så berättar vi mer

Information & nyheter

Dalkullan 1 Handelsområdet i Falkenberg

Tillsammans med MVB Bygg skall vi bygga det nya handelsområdet vid Tånga området i Falkenberg. 

Kv Kilot 3 26st lgh i Halmstad

Vi skall göra 26st lägenheter i kv Kilot tillsammans med Serneke Bygg åt Magnolia Bostad. Dessa bostäder kommer att byggas paralellt med hotellbyggnationen som vi också uppför i Kv Kilot.

Kronolund 82st lgh Frösakull

Vi skall tillsammans med Petterson & Hanson uppföra 82st lägenheter i fyra huskroppar.
Här kommer vi utföra el, tele och belysningsinstallationer i dessa nya lägenheter.

Utlastningsterminal för cement Oxelösund

På uppdrag av Creacon HKAB kommer vi utföra elinsatallationerna vid nybyggnaden ny utlastningsterminal för cemet i Oxelösunds hamn.

Hyrtab Falkenberg

Tillsammans med MTA Bygg skall vi bygga ny anläggning för Hyrtab i Falkenberg. Här kommer vi att utföra el, belysning & datainstallationer.

Parkeringshuset Kronan i Falkenberg

I samband med ombyggnationen av Kronans parkerings hus i centrala Falkenberg skall vi utföra ny el och belysningsinstallation.

Kontakt

Falkenbergs Elinstallation AB

Kvekatorpsvägen 23
311 32 Falkenberg

Tel 0346-71 82 50
E-mail: info@falkenbergsel.se
E-mail order: order@falkenbergsel.se

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design