Logo

Vår verksamhet

Våra kunder som vi jobbar med är allt från stora företag till privata kunder med mindre sevicearbeten.
Några exempel på verksamheter ser ni nedan...

Läs mer om oss i vår profilbroschyr
Kontakta oss så berättar vi mer
Industri
- Kraft och belysning.
- Process och automations installationer.
- Automatikskåps byggnation i mindre omfattning.
- Tele och data, även opto/fiberkabel installationer.
- Projektering av ovanstående.
Byggsektorn
- Elinstallationer för lägenheter och villor.
- Data och tele installationer.
- Projektering.
Privata sektorn
- Service av hem och hushållsprodukter.
- Elinstallation i samband med badrumsrenoveringar.
- Elinstallation vid nybyggnation av villor.
- Elinstallation vid om- och tillbyggnad.
Service
- Vitvaruservice
- Storkökshushåll (kyl, frys, spis, disk, ugnar m.m.)
- Passageanläggningar
- Tele & Data
- Brandlarm
Kommun & landsting
Vi utför service åt kommun och landsting samt uppdrag på avtal.
Kvalitet & miljö
Qim Falkenbergs Elinstallation AB arbetar enligt QiM's ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 samt gällande lagar och föreskrifter.

Information & nyheter

Dalkullan 1 Handelsområdet i Falkenberg

Tillsammans med MVB Bygg skall vi bygga det nya handelsområdet vid Tånga området i Falkenberg. 

Kv Kilot 3 26st lgh i Halmstad

Vi skall göra 26st lägenheter i kv Kilot tillsammans med Serneke Bygg åt Magnolia Bostad. Dessa bostäder kommer att byggas paralellt med hotellbyggnationen som vi också uppför i Kv Kilot.

Kronolund 82st lgh Frösakull

Vi skall tillsammans med Petterson & Hanson uppföra 82st lägenheter i fyra huskroppar.
Här kommer vi utföra el, tele och belysningsinstallationer i dessa nya lägenheter.

Utlastningsterminal för cement Oxelösund

På uppdrag av Creacon HKAB kommer vi utföra elinsatallationerna vid nybyggnaden ny utlastningsterminal för cemet i Oxelösunds hamn.

Hyrtab Falkenberg

Tillsammans med MTA Bygg skall vi bygga ny anläggning för Hyrtab i Falkenberg. Här kommer vi att utföra el, belysning & datainstallationer.

Parkeringshuset Kronan i Falkenberg

I samband med ombyggnationen av Kronans parkerings hus i centrala Falkenberg skall vi utföra ny el och belysningsinstallation.

Kontakt

Falkenbergs Elinstallation AB

Kvekatorpsvägen 23
311 32 Falkenberg

Tel 0346-71 82 50
E-mail: info@falkenbergsel.se
E-mail order: order@falkenbergsel.se

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design